Pravilnik o PDV-u

U Sl.glasniku 37/21 Republike Srbije, objavljen je novi Pravilnik o PDV-u.

Šta se sve to menja kod poreza na dodatu vrednost od 1.7.2021.godine?

Novim pravilnikom se dodatno definišu pitanja pdv-a npr. oko:

 • Predaje dobara na osnovu ugovora o lizingu/zakupu,
 • Uzimanje dobara iz poslovne imovine i svaki drugi vid prometa bez naknade,
 • Upotreba dobara i pružanje usluga iz čl. 5 Zakona,
 • Postupak zamene dobara u garantnom roku,
 • Reklamni materijali i drugi pokloni manje vrednosti,
 • Sekundarne sirovine,
 • Dobra i usluge iz oblasti gradjevinarstva, a vezano za čl. 10 Zakona,
 • Način i postupak odobravanja punomoćstva iz čl.10a Zakona,
 • Prevozna sredstva iz čl.12 Zakona,
 • Usluga predaje jela i pića na licu mesta za konzumaciju,
 • Usluge telekomunikacije,
 • Usluge u vezi sa nepokretnostima iz čl.12 Zakona,
 • Usluge pružene el. putem i još dosta toga…
Novi obrasci preko E-poreza

Poreska uprava Republike Srbije, objavila je 4.januara 2021. godine da je omogućila podnošenje još 3 nova obrasca putem svog portala.

Obrasci koji će se moći podnositi i u elektronskom obliku od 1.1.2020, su:

 • Zahtev za povraćaj pogrešno ili više uplaćenih poreza
 • Obaveštenja preduzetnika ili preduzetnika-poljoprivrednika o opredeljenju na ličnu zaradu.
 • Obaveštenje o prometu sekundarnih sirovina, poljoprivrednih, šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga.

Izvor: www.purs.gov.rs.