Cloud knjigovodstveni softver

Našim klijentima nudimo mogućnost korišćenja Cloud knjigovodstvenog softvera.

Naš klijent može sam, zavisno od svojih potreba koristiti softver, ili njemu pristupati samo da iz njega preuzima adekvatne izveštaje potrebne za poslovanje.

Definisanjem nivoa korišćenja i ovlašćenja sam klijent može raditi odredjen operacije u programu kao npr. fakturisanje, kalkulacije i sl. Naš deo posla bio bi nadgledanje, kontrola, kao i obrada podataka i podnošenje daljih knjigovodstvenih koraka, poreskih prijava i finansijskih izveštaja.

Svi procesi i poslovne promene mogu biti evidentirane i sačuvane na našem Cloudu, na kojem bi Vi mogli pristupati kad god poželite.