Knjigovodstvene usluge

Šta spada u knjigovodstvene usluge koje pružamo našim klijentima?

  • Online izdavanje faktura
  • Online obračun plata, sa porezima i doprinosima za Vas kao poslodavca i za Vaše zaposlene
  • Knjiženje Vaših troškova poslovanja
  • Praćenje stanja Vaših kupaca i dobavljača
  • Obračun poreza i podnošenje svih vrsta poreskih prijava
  • Praćenje propisa i obaveštavanje
  • Administrativni poslovi
  • Rad sa poreskom upravom
  • Komunikacija sa bankama
  • Podnošenje završnih računa