Archives

Pravilnik o PDV-u

U Sl.glasniku 37/21 Republike Srbije, objavljen je novi Pravilnik o PDV-u.

Šta se sve to menja kod poreza na dodatu vrednost od 1.7.2021.godine?

Novim pravilnikom se dodatno definišu pitanja pdv-a npr. oko:

 • Predaje dobara na osnovu ugovora o lizingu/zakupu,
 • Uzimanje dobara iz poslovne imovine i svaki drugi vid prometa bez naknade,
 • Upotreba dobara i pružanje usluga iz čl. 5 Zakona,
 • Postupak zamene dobara u garantnom roku,
 • Reklamni materijali i drugi pokloni manje vrednosti,
 • Sekundarne sirovine,
 • Dobra i usluge iz oblasti gradjevinarstva, a vezano za čl. 10 Zakona,
 • Način i postupak odobravanja punomoćstva iz čl.10a Zakona,
 • Prevozna sredstva iz čl.12 Zakona,
 • Usluga predaje jela i pića na licu mesta za konzumaciju,
 • Usluge telekomunikacije,
 • Usluge u vezi sa nepokretnostima iz čl.12 Zakona,
 • Usluge pružene el. putem i još dosta toga…
Ko sve može bez fiskalne kase?

Novom Uredbom Vlade Republike Srbije, koja je objavljena u Sl.glasniku RS br. 32/21 smanjen je broj obveznika – delatnosti koje se mogu obavljati bez obaveze da to čine preko fiskalne kase.

Uredba se primenjuje počev od 1.1.2022.godine.

Fiskalne kase i dalje po novoj Uredbi, nisu potrebne za delatnosti:

49.31Градски и приградски копнени превоз путника;
49.32Такси превоз;
52.21Услужне делатности у копненом саобраћају;
53.10Поштанске активности јавног сервиса;
61Телекомуникације;
64Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова;
65Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања;
66Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању;
69.10Правни послови изузев активности јавних бележника и извршитеља;
75.00Ветеринарске делатности – Примарна теренска здравствена заштита животиња, послови из Програма мера здравствене заштите животиња, послови дезинфекције и дератизације у објектима у којима се држе и узгајају животиње и активности на спречавању појављивања, ширења и сузбијања заразних болести животиња;
84.30Обавезно социјално осигурање;
85Образовање, осим делатности из гране 85.5 – Остало образовање;
86Здравствене делатности – здравствене услуге које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања;
87Социјална заштита са смештајем;
88Социјална заштита без смештаја;
94.91Делатност верских организација.
47.99Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца – продаја преко путујућих продаваца – улична продаја сладоледа, лозова, кокица и штампе – колпортери;
96.09Остале непоменуте личне услужне делатности – активност чистача ципела, носача, лица за наплату паркирања аутомобила.