Delatnosti za koje (ne) postoji obaveza evidentiranja prometa na malo u zavisnosti od šifre delatnosti

Prema odredbama člana 3. Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo, delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju se delatnosti iz sledećih oblasti, grana i grupa klasifikacije delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009) i Uredbe o Klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 54/2010), i to:

Delatnosti u okviru sledećih oblasti, grana, odnosno grupa:


 • 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
 • 49.32 Taksi prevoz;
 • 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
 • 53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa;
 • 61 Telekomunikacije;
 • 64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
 • 65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
 • 66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
 • 69.10 Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;
 • 75.00 Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
 • 84.30 Obavezno socijalno osiguranje;
 • 85 Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje;
 • 86 Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
 • 87 Socijalna zaštita sa smeštajem;
 • 88 Socijalna zaštita bez smeštaja;
 • 94.91 Delatnost verskih organizacija.

Kao što možemo primetiti obim delatnosti koje su izuzete od obaveze evidentiranja preko elektronskog fiskalnog uređaja je dosta sužen, te će nove obaveze fiskalizacije uticati na mnoge delatnosti koje su do sada bile izuzete od obaveze evidentiranja. S tim u vezi,od 1. januara 2022. godine promene u pogledu fiskalizacije će se odnositi na sledeće delatnosti:


 • Promet na malo putem interneta – 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta;
 • Prevoz putnika i tereta – 49.10 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni, 49.20 Železnički prevoz tereta, 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 49.41 Drumski prevoz tereta; 49.42 Usluge preseljenja, 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima, 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima, 51.10 Vazdušni prevoz putnika, 51.21 Vazdušni prevoz tereta;
 • Kurirske, ekspresne i dr. poštanske usluge komercijalnog servisa -53.20 Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa;
 • Studentski i đački domovi – 55.90 Ostali smeštaj – studentski i đački domovi;
 • Bioskopi– 59.14 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela;
 • Usluge čišćenja – 85.8 Ostalo obrazovanje;
 • Obuke, škole stranih jezika i sl. Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
 • Izvođenje muzičkih i scenskih dela, rad muzeja, arhiva, galerija, kladionica, sportske i rekreativne aktivnosti -sve delatnosti u okviru oblasti: 90 Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti, 91 Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti, 92 Kockanje i klađenje, 93 Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti;
 • Popravka obuće, satova, nakita i sl. – 95.23 Popravka obuće i predmeta od kože, 95.25 Popravka satova i nakita;
 • Prodaja putem automata -u okviru šifre 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca.