Kniženje troškova

Maloprodajne cene uvek u sebi imaju sadržan PDV.

Sve cene koje idu preko fiskalne kase moraju imati uračunat PDV.

Metoda formiranja cene je slobodno - S, dok je PDV uračunat u cenu C.

Kad se dokument iskontira, nalog treba da izgleda:

Dugovna strana 1340 - Roba u maloprodaji

Dugovna stana 2700 - Prethodni PDV, ili 2710 ili 2700 i 2710 (zavisi od vrste malop.robe)

Potražna strana 4350 - Obaveza prema dobavljaču (ako se radi po otpremnici ovde će biti 4359)

Potražna strana 1349 - Ukalkulisana razlika u ceni RUC

Potražna strana 13440 - Ukalkulisani PDV ( to je izlazni PDV na kontu 47 koji će prilikom prodaje kroz kasu izaći).

Roba u VP je uvek bez PDV-a.

Mi u praksi kod naših klijenata, u većini slučajeva nabavna cena (od dobavljača bez pdv-a) predstavlja i našu ulaznu cenu u magacin VP (naša cena po kojoj držimo robu na zalihi bez pdv-a).

Što znači, metoda formiranja cena je slobodna - S i pdv se ne obračunava N.

Iskontiran nalog za ulaznu kalkulaciju u VP bi trebao da glasi:

Dugovna strana 1320 - Roba na zalihi VP

Dugovna strana 2700 ili 2710 ili 2700+2710 - Prethodni PDV

Potražna strana - 4350 Obaveza prema dobavljaču (ako se radi po otpremnici ovde će biti 4359)

Potražna strana - 1329 Razlika u ceni ( ovaj stav može da se desi, mada kada formiramo da je cena ista i nabavna i ulazna, ne bi trebao biti. Medjutim, ponekad zbog zaokruženja on se javlja...npr. na iznos neke kalkulacije od 100.000 dinara zbog zaokruženja javi se par dinara razlike u ceni.)

Roba koja se nalazi u VP ona je unešena i vodimo je sa cenom bez PDV-a i na kontu zaliha nam je 1320.

Kad je prenosimo u MP (konto 1340) mi joj moramo dodati RUC (konto 1349) tj. zaradu i na to PDV da ukalkulišemo (konto 13440) koji će prilikom prodaje otići na izlazni PDV 47...

Metoda kreiranja Medjumagacinskom prenosa / Interne kalkulacije je

Slobodno formiranje S i PDV je uračunat u cenu C.

Iskontiran dokument glasi:

Dugovna strana 1340 - Zaliha robe MP

Potražna strana 1320 - Zaliha robe VP

Potražna strana 1349 - RUC

Potražna strana 13440 - Ukalkulisani PDV

Nabavka repromaterijala - metod rada je isti kao i kod nabavke robe u VP.

Naime, kreiranje prijemnice ide slobodnom metodom S i ne obračunava se pdv N.

Stavovi u finansijskom nalogu bi izgledali:

Dugovna strana 5100 Nabavka materijala

Dugovna strana 27 - PDV

Potražna strana - 4350 Obaveze prema dobavljačima / 4359 ako je po otpremnici.

Grupa 511

5110 - Utrošen osnovni materijal (kad bi bili u programu definisani radni nalozi i sastavnice, prilikom aktiviranja radnih naloga osnovni materijal bi se direktno sa 5100 rasknjižavao na 5110-što je konto stvarno utrošenog osnovnog materijala)

5111 - Utrošen pomoćni materijal ( može se raditi utrošak kroz sastavnicu i radni nalog, a može i kroz dokument 600, npr. nabavka selotejp traka kod nas za lepljenje kutija)

5112 - Utrošena ambalaža - ista tema kao 5111

Grupa 513

5130 Troškovi goriva i nafte

5131 Utrošeni ugalj

5132 Utrošena ostala goriva

5133 Utrošena el.energija

Grupa 512

Ovde spadaju svi režijski troškovi kao što su:

5120 Troškovi kancelarijskog materijala

5121 Troškovi održavanja nekretnina

5122 Troškovi održavanja opreme i vozila

5123 Ostali potrošni materijal

5124 Troškovi uniformi radnika i HTZ oprema

5125 Troškovi auto guma za vozila

Grupa 530

Ovde dolaze svi troškovi usluga koje služe u svrhu izvršenja daljih usluga ili proizvodnje GP.

Npr. Viktorija proizvodi jastuke, ali ponekad šivenje za njih radi druga firma jer njeni radnici ne mogu postići, ili Barcino prodaje avio karte...ali kupovina tih avio karata sa ciljem da je dalje proda predstavlja proizvodnu uslugu.

5300 Troškovi proizvodnih usluga na izradi proizvoda (primer Viktorija)

5301 Troškovi proizvodnih usluga u vršenju usluga koji se smatraju učincima ( primer Barcino)

Grupa 531

Ovde spadaju svi troškovi prevoza i raznih vrsta saobraćaja do PTT saobraćaja...

5310 Troškovi prevoza

5311 Troškovi pretovara, utovara, viljuškara i sl.

5315 Troškovi telefona, interneta i sl.

5316 Troškovi brze pošte

Grupa 533

5330 - Troškovi zakupa poslovnog prostora od pravnih lica

5331 - Troškovi zakupa vozila

 

Grupa 5520

5520 Premija osiguranja vozila (registracija i zeleni karton)

5521 Premija osiguranja zaliha

Grupa 551

5510 Troškovi reprezentacije u  sopst.poslovnim prostorijama ( npr. kafa, sokovi koje mi utrošimo u kancelariji)

5511 Troškovi reprezentacije na sajmovima i drugim sl.manifestacijama ( npr. Barcino na sajmu turizma služi kafu, sokove, grickalice i sl.)

5512 Troškovi ugostiteljskih usluga ( računi iz restorana, kafana i sl.)

5513 Troškovi za poklone

5514 Dati sopstveni proizvodi i roba za prezentaciju ( npr. mi della nonna dajemo testenine u okviru neke akcije u objektima ili u nasim prostorijama)

VAŽNA NAPOMENA: NEMA PRAVO ODBITKA PDV-A KOD REPREZENTACIJE!