Fiskalne kase i fiskalizacija, šta je novo?

Fiskalne kase i fiskalizacija, šta je novo?

Novi Zakon o fiskalizaciji (u nastavku: Zakon) usvojen je krajem decembra 2020. godine. Početak primene Zakona predviđen je za 1. januar 2022. godine. Danom početka primene Zakona prestaje da važi Zakon o fiskalnim kasama

Neke od najvažnijih novina u odnosu trenutno važeći Zakon o fiskalnim kasama su:

 • primljeni avansi za promet na malo prvi put se definišu kao predmet fiskalizacije;
 • predmet fiskalizacije je svaki promet u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je kupac fizičko ili pravno lice;
 • kao predmet fiskalizacije određuje se promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata;
 • jasno se definiše ko su obveznici fiskalizacije;
 • pojam „fiskalni isečak“ zamenjuje se pojmom „fiskalni račun“, a fiskalna kasa pojmom elektronski fiskalni uređaj; 
 • više neće biti u primeni Obrazac NI (nalog za ispravku), dnevni izveštaj, periodični izveštaj, presek stanja.

Prelaznom i završnom odredbom člana 20. Zakona predviđeno je da će se propisi za sprovođenje ovog zakona doneti u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno najkasnije do 29. septembra 2021. godine. Za razliku od mnogih drugih slučajeva, kada se obično kasni sa objavljivanjem podzakonskih akata, ili se to čini neposredno uoči isteka krajnjeg roka, ovoga puta propisi su doneti značajno pre isteka propisanog roka.

Na osnovu ovlašćenja iz Zakona, ministar finansija doneo je šest pravilnika

 1. Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa – počinje da se primenjuje od 1. januara 2022. godine;
 2. Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi – počinje da se primenjuje od 1. januara 2022. godine;
 3. Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja – počinje da se primenjuje od 1. januara 2022. godine;
 4. Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora – počinje da se primenjuje od 1. novembra 2021. godine;
 5. Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa – počinje da se primenjuje od 1. jula 2021. godine;
 6. Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa – počinje da se primenjuje od 1. januara 2022. godine.

Svi navedeni pravilnici objavljeni su u Službenom glasniku RS, broj 31/21 od 31. marta 2021. godine. Osim navedenih podzakonskih akata očekuje se da Poreska uprava donese i na svom sajtu objavi Tehnički vodič za primenu pojedinih odredaba Zakona i podzakonskih akata.

Očekuje se da Vlada RS usvoji još dva nova akta, koja bi dodatno regulisala ovu oblast:

 • Uredbu o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja – u primeni od 1. januara 2022. godine i
 • Uredbu o obliku i sadržaju registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi – u primeni od 1. jula 2021. godine.

Suština je da će od 1. januara 2022. biti znatno smanjen broj delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja. Drugim rečima, obveznici iz mnogih delatnosti koji u prethodnom periodu nisu imali obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase, od naredne godine imaće obavezu da svoj promet evidentiraju preko elektronskog fiskalnog uređaja u skladu sa Zakonom